Varanasi - hinduismens brændpunkt er en bred og grundig introduktion til hinduismens mangfoldighed med udgangspunkt i hinduismens hellige by Varanasi.

Det får du adgang til

  • 50 øvelser
  • 18 faktabokse
  • 13 primærtekster
  • cirka 250 sider

Forfattere

  • Bjarne Wernicke Olesen
  • Jens Toft Ravn Pedersen
  • Silje Lyngar Einarsen

Redaktion

  • Søren Korshøj Laursen

Forside

Forsiden er udarbejdet af Systime.
Fotokreditering: iStockphoto.com/Jedraszak

Rettighedsforhold

ISBN: 978-87-616-4124-2

© Forfatterne og Systime A/S. Første udgivelsesår 2015.

Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne i gældende lov om ophavsret eller inden for rammerne af en aftale med Copydan. Al anden udnyttelse forudsætter en skriftlig aftale med forlaget.

Fotos og illustrationer

Hvor intet andet fremgår, er forlaget Systime og forfatterne indehaver af rettigheder til fotos og illustrationer.

Alt om iBog®

Læs om adgang, oppetid og diverse funktionaliteter i Alt om iBog®.

Kildeangivelse

Læs om kildeangivelse i Alt om iBog®.

Sig din mening

Fejlmeddelelser, forslag etc. modtages gerne. Klik på ‘Sig din mening’.

Forbehold

For nogle bidrags vedkommende har det været umuligt at finde frem til rettighedshaver. Såfremt vi på denne måde har krænket ophavsretten, er det sket utilsigtet. Retmæssige krav i denne forbindelse vil selvfølgelig blive honoreret, som havde vi indhentet tilladelse i forvejen.

ISBN: 9788761641242. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018