Du skal logge ind for at skrive en note

I Danmark kan man let få den ide, at religion først og fremmest drejer sig om, hvad man tror på. Dette hænger formodentlig sammen med, at troslæren blev anset for at være det centrale element i kristendommen efter den protestantiske reformation i Europa i 1500-tallet. I Danmark taler vi om religioner som trossystemer - som om de centrale læresætninger og forestillinger er det, som definerer religion og adskiller én religion fra en anden. Men et sådan fokus på tro og dogme kan være problematisk, hvis man ønsker at forstå hinduismen nærmere. Mange hinduer vil nemlig ikke definere sig selv ud fra, hvad de tror på, men snarere ud fra, hvad de gør, og hvordan de vælger at leve deres liv. Man kan driste sig til at sige, at hinduisme ikke handler så meget om tro, som det handler om praksis. Derfor er det på sæt og vis misvisende, når lærebøger i hinduisme vier den religiøse praksis så lidt opmærksomhed.

Dette kapitel vil i stedet introducere til, hvordan hinduismens forestillinger og ideer kommer til udtryk i den religiøse praksis i nutidens Varanasi. Du skal som læser derfor være opmærksom på, hvad vi kan lære om hinduismens forståelse af gud, menneske, samfund og verden ud fra de religiøse og rituelle handlinger, som en hindu fylder sin hverdag med.

Du skal logge ind for at skrive en note

Ritualers forskellige formål

I sanskritterminologien skelner man mellem nitya karma og kamya karma, ”obligatoriske ritualer” og ”ønske-ritualer”. Førstnævnte betegner en pligt, man udfører over for en gud og sig selv. Det kan for eksempel være det morgenritual, Varanasis brahminer udfører hver dag i Ganges eller den daglige puja, et medlem af familien udfører for guderne på husalteret (Se afsnittene Morgen ved Gangesfloden og Puja i hjemmet nedenfor). Kamya karma er derimod ritualer, man udfører, fordi man behøver noget eller håber på, at guden eller gudinden vil opfylde et specifikt ønske. Hvis en studerende for eksempel besøger Ganeshas tempel før en vigtig eksamen, vil dette typisk være et ønske-rituale. I tillæg til nitya karma og kamya karma har man også begrebet naimittika karma, som er ”specielle - ” eller ”sporadiske ritualer”. Dette er ritualer, som udføres ved særlige anledninger og typisk kun en enkelt gang i løbet af et menneskes livscyklus. Afsnittet om Overgangsritualer vil se nærmere på disse specielle ritualer.

Du skal logge ind for at skrive en note
ISBN: 9788761641242. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018